ERC vol un debat ciutadà per decidir els usos del Casino quan aquest sigui municipal