Ernest Urtasun (ICV): “Iniciativa és l’única força que pot garantir ajuntaments de combat”