Es publica el cens electoral per l’elecció de candidats a jurat popular