Es publica el cens electoral per l’elecció de candidats a jurat popular

Cartes de la ciutadania
14 de septiembre de 2018
Imagen noticia
Tiamat Teatre porta a La Sala l’obra ‘Mandala dreams’, una crítica als mitjans de comunicació i al poder
18 de septiembre de 2018

Es publica el cens electoral per l’elecció de candidats a jurat popular

Imagen noticia

L’Ajuntament de Rubí exposa entre el 17 i el 24 de setembre el cens electoral vigent de cara a la participació a la llista biennal de candidats a jurat popular de la província de Barcelona, que tindrà lloc el 27 de setembre. Les persones que es vulguin assegurar d’estar inscrites al cens poden anar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) ubicada al carrer Narcís Menard, 13-17, i fer una consulta informàtica de forma assistida.

En el sorteig de candidats a jurat popular de la província de Barcelona se seleccionaran 6.000 candidats entre la ciutadania inscrita al cens electoral fins a l’1 d’agost d’aquest any. Les persones incloses a la llista provisional que resulti del sorteig podran ser seleccionades per formar part del jurat per a un judici concret.

Ser jurat és un dret i un deure
El tribunal del jurat és una institució democràtica que facilita la participació directa de la ciutadania en l’administració de la justícia i està reconegut a la Constitució com a dret i deure del ciutadà.

Els requisits per poder participar en un jurat popular són tenir la nacionalitat espanyola, ser major d’edat, estar en ple exercici dels drets polítics, saber llegir i escriure, viure a qualsevol municipi de la província i no estar afectat per cap discapacitat física o psíquica que impedeixi exercir aquesta funció.

La llei preveu la possibilitat d’excusar-se de ser jurat en cas de tenir més de 65 anys, d’haver desenvolupat funcionats de jurat dins dels quatre anys precedents al dia de la nova designació, de patir un trastorn greu per raó de càrregues familiars, de desenvolupar una feina rellevant d’interès general, de tenir la residència a l’estranger o de ser militar professional en actiu per circumstàncies del servei. A més, també hi ha un seguit de causes personals, professionals, de càrrec i de parentiu per les quals els ciutadans poden ser excusats. Les persones que no es presentin a les citacions poden ser multades.

Un membre d’un jurat popular té una remuneració de 67 euros al dia i de 33,50 euros en cas de ser suplent. La legislació espanyola contempla que els jurats populars poden emetre veredictes en delictes contra les persones, comesos per funcionaris públics en l’exercici de les seves funcions, contra l’honor, contra la llibertat i la seguretat o en cas de delictes d’incendi.