Es reactiva el Consell de la Formació Professional amb l’aprovació d’un pla de treball