Es recullen quatre contenidors de residus d’agulles d’origen domèstic en els darrers 9 mesos