Es recullen quatre contenidors de residus d’agulles d’origen domèstic en els darrers 9 mesos

Imagen noticia
El nou Pla d’Ordenació Urbanística es començarà a tramitar al març i estarà enllestit en cinc anys
12 de febrero de 2020
Cap a un nou model de polítiques d’habitatge (II)
14 de febrero de 2020

Es recullen quatre contenidors de residus d’agulles d’origen domèstic en els darrers 9 mesos

Imagen noticia

Des que la deixalleria municipal de Cova Solera i les deixalleries mòbils de la ciutat van incorporar el servei de recollida d’agulles mèdiques i punxants de procedència domèstica, l’abril de 2019, s’han recuperat quatre contenidors de 60 litres cadascun plens d’aquest tipus de residus.

A principis de l’any passat, l’Agència de Residus de Catalunya va determinar que les xeringues d’ús domèstic s’havien de recollir a través dels sistemes municipals de deixalleria i tractar-se com a Residus Especials en Petites Quantitats.

Aquest tipus de material ─agulles, llancetes i punxants─ s’utilitza en diferents tractaments mèdics domiciliaris, siguin puntuals o de llarga durada, com la diabetis, i acaba convertint-se en un residu habitual.

Fins ara, aquests objectes es recollien als Centres d’Atenció Primària o bé a diverses farmàcies. Per assegurar-ne una bona separació i reciclatge, des de l’any passat cal portar-los a la deixalleria.

Els Residus Especials en Petites Quantitats són residus o restes de productes que, tot i que es troben a les cases en petites quantitats, són molt perillosos pel medi ambient. A banda de les xeringues, en aquesta categoria també s’hi inclouen àcids, dissolvents, filtres d’oli, olis lubricants, olis vegetals contaminants, aerosols i cintes de vídeo, entre altres.

Com s’han de manipular les agulles mèdiques i punxants?
Després de fer la punció, cal protegir les agulles, xeringues, llancetes i altres elements punxants amb el seu tap o caputxó, si en tenen.

Les persones que utilitzen aquest tipus de material a casa han de dipositar els objectes punxants, a ser possible encapsulats, en un recipient rígid i estanc de plàstic per poder guardar-les al domicili i evitar punxades accidentals. Es poden deixar, per exemple, dins d’ampolles petites d’aigua buides, de refresc, de detergent, etc.

Un cop ple, aquest recipient s’ha de portar a la deixalleria i dipositar-lo dins d’un contenidor específic homologat per a la recollida de residus sanitaris. I és que, tenint en compte el risc que comporten per la salut, aquests residus requereixen una recollida diferenciada per garantir una bona gestió d’aquests.