Es recuperarà el programa de natació a les escoles