Les escoles participants en la Cursa Electrònica es bolquen a la iniciativa