Escorcolls i detencions a Rubí dins d’una macrooperació policial contra el tràfic de drogues