EUiA es planteja optar en solitari a les eleccions municipals