Evacuada una dona de casa seva per un incendi a l’avinguda de l’Estatut