‘EXcupiDOS!, un espectacle concert amb l’humor d’Hotel Cochambre