Extingit ràpidament un petit incendi de vegetació a Can Fatjó