Finques Colomer celebra els 75 anys d’activitat empresarial