Fragments del ‘Messies’ de Händel, en el Concert de Sant Esteve de l’Obrador Coral