Ha entrat en vigor la prohibició de fer foc al bosc