Habiliten una zona d’esbarjo per a gossos a l’Escardívol