Homenatge a una vintena de dones que treballaven a la indústria tèxtil local