ICV critica que les millores a la via pública no s’hagin consensuat amb els veïns