ICV-EUiA vol que el Ple es mostri a favor d’una consulta sobre el model d’estat