Ignasi Marroyo, pregoner de la Festa Major: “La cultura és la forma de vida d’un poble”