Imatges en 3D de la Patagònia i fotografies de grans parcs naturals dels EUA, una exposició conjunta de Joan Díez i Manel Miras