Inauguració de les dues exposicions que recullen fotografies de Marroyo