La 14a Diada Sardanista oferirà el concert i l’audició en dies separats