La Banda de Rubí farà un intercanvi amb una entitat musical de Granada