La Caja de Pandora, a la festa del barri dels Avets