La Cambra de Terrassa demana solucions al dèficit d’infraesfructures del territori