La Cambra de Terrassa premia Deltalab per la seva consolidació internacional