La Cecot i l’Ajuntament consideren prioritari impulsar el teixit empresarial