La comunitat senegalesa de Rubí celebra una jornada cultural