La crisi interna de C’s s’agreuja amb la sortida del partit de dos regidors