La Festa de la Diversitat centrarà l’atenció en els infants refugiats