La fi de la Guerra Civil a Rubí, tema central del Butlletí del GCMR-CER