La Fotomarató de Rubí, un concurs fotogràfic per a joves