La Generalitat de Catalunya adjudica la redacció del Pla de Mobilitat del Vallès