La Generalitat detecta irregularitats a l’abocador de Can Carreras

Imagen noticia
Assaig de l’Arribo del Carnaval de Barcelona a l’Espona
17 de febrero de 2020
Imagen noticia
Un rubinenc crea una tecnologia per veure en 3D sense ulleres
19 de febrero de 2020

La Generalitat detecta irregularitats a l’abocador de Can Carreras

Imagen noticia

La Generalitat de Catalunya ha detectat irregularitats a l’abocador de Can Carreras, una instal·lació que l’administració catalana va obligar a tancar el 2016 perquè l’empresa gestora, FSM Vertispania, havia excedit el nombre de residus. Aquesta empresa, encarregada de gestionar Can Carreras, és del grup empresarial de TMA Grupo Sánchez, el mateix que gestionarà l’abocador de Can Balasc si aquest finalment aconsegueix tots els permisos.

Les irregularitats les va detectar la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic durant les inspeccions programades que va fer entre el 16 i el 25 de juliol del 2019. Segons aquest informe, no es garanteix un compliment adequat de les condicions fixades en l’autorització ambiental, i de fet, almenys un dels incompliments és considerat com a rellevant.

El document insta al titular de la instal·lació a adoptar les mesures de correcció i prevenció necessàries per evitar l’afecció a les persones i al medi ambient i avisa que hi haurà noves inspeccions per comprovar que s’hagin corregit les deficiències.

L’informe detalla que els tres incompliments detectats estan relacionats amb emissions a l’atmosfera, amb prescripcions específiques dels gestors de residus i amb aigües residuals.

Més de tres anys sense cap inspecció
Des que hi ha dades públiques sobre les inspeccions que la Generalitat de Catalunya fa d’emissions industrials, Can Carreras només ha estat objecte de dues inspeccions per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental. La primera va ser el desembre del 2015, després que el novembre del mateix any, l’Agència Catalana de Residus pogués constatar que, com venia denunciant la plataforma Rubí sense abocadors, Can Carreras havia superat la quantitat màxima permesa de residus. Segons la inspecció efectuada a posteriori, el ritme d’entrada de residus era molt reduït i es continuaven dipositant residus en àrees on encara no s’havia assolit la cota. Aquest informe va ser favorable a l’empresa i va determinar que es complien les condicions fixades.

La segona inspecció de la Direcció General de Qualitat Ambiental va ser la de l’estiu del 2019, en la qual es van detectar les irregularitats. Per tant, entre finals del 2015 i l’estiu del 2019, l’òrgan responsable no va fer cap inspecció, encara que les queixes de la plataforma i dels veïns eren continues i reiterades i alertaven que l’empresa continuava abocant residus. Queixes que encara persisteixen.

Tejala també ha tingut irregularitats
L’extractiva de Tejala, una parcel·la que està al costat de Can Balasc i que també és propietat de TMA Grupo Sánchez, també ha registrat alguna irregularitat en aquestes inspeccions de la Direcció General de Qualitat Ambiental. Tejala és una extractiva relacionada amb la fabricació de productes ceràmics.

El 2016 es va renovar l’autorització ambiental, tot i que s’havien detectat incompliments poc rellevants en una inspecció del 2014. No es va fer una nova inspecció fins al 2017, quan es van detectar irregularitats, concretament relacionades amb la contaminació atmosfèrica, la producció de residus i el funcionament de les activitats. El 2018, es va repetir la visita per veure si l’empresa havia corregit les deficiències i l’informe va ser favorable.