La Generalitat ha ampliat els residus que es poden abocar a Can Carreras, segons ACR