La Generalitat revoca la llicència a Extractiva 22 després de 20 anys d’abocaments il·legals