La Generalitat transfereix la titularitat de l’avinguda de l’Estatut