La gent gran de la ciutat presenta ‘L’art és poder’