La instal·lació interactiva “Escrivents 2.0” arriba a la biblioteca Mestre Martí Tauler