La jornada ‘Converses del mercat de treball’ facilita la interrelació entre empreses i persones a l’atur