La Junta de Portaveus aprova millorar els espais infantils i la conservació del patrimoni