La lectura, protagonista d’una conferència a l’Ateneu