La mostra RrubibaRroc de l’artista rubinenca Anna Tamayo s’exposarà a Santander i Lleó