La Nocturna esgota les més de 700 inscripcions en poc més d’una tarda