La PAH de Rubí ocupa l’oficina de Catalunya Caixa de la plaça Doctor Guardiet