La participació a Rubí se situa en el 80%, una dada històrica