La participació baixa a Rubí en el primer avanç i es queda per sota de la mitjana catalana