La plaça Nova de Les Torres serà la plaça de Neus Català i Pallejà