La Policia Local precinta i custodia les urnes de l’estat que hi ha a Rubí